GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Vi kommer behandla era personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR.

Vi använder era uppgifter för att kunna skicka ut information om till exempel förändring av villkor, tjänster och offerter samt för att skicka fakturor.


Er rätt till era personuppgifter
Ni har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om er och hur vi hanterar era uppgifter. Ni har alltid rätt att få era uppgifter rättade om något inte stämmer. Ni kan när som helst kontakta oss och be om att få era personuppgifter borttagna från våra system. Kontakta oss på: info@emterforsel.se